Spotkanie w dniu 29.06.2018 r o godz. 17.30

WŁADYSŁAWIACY
Zapraszam na spotkanie w dniu 29.06.2018 r o godz. 17.30 w szkole Zespołu Monografii Szk. Wł. IV kontynuującego pracę prof. Sowińskiego. 
Na spotkaniu omówimy założenia do informatycznej bazy danych, która będzie dołączona na dyskietce do tomu książkowego. Będziemy ustalać jakie dane np. statystyczne lub o absolwentach i nauczycielach będzie można wyszukiwać za pomocą bazy. 
Na spotkanie przyniosę listy klas z informacjami profesora. Będzie można zobaczyć jaką wielką pracę zbierania informacji o absolwentach zrobił profesor. 
Proszę docierać do znajomych WŁADYSŁAWIAKÓW i zapraszać ich do udziału w Zespole.