O nas

O Związku Stowarzyszeń Praskich

Jesteśmy kontynuatorami utworzonego w 1917 r przez organizacje z terenu dzisiejszych czterech dzielnic Pragi Związku Stowarzyszeń Praskich. Obecny Związek powstał jako Grupa Partnerska, którą utworzyło kilkanaście organizacji i instytucji oraz osoby prywatne z terenu Pragi. Naszą działalnością obejmujemy dzielnice prawobrzeżnej Warszawy. Związek jest ciałem społecznym o charakterze non-profit. Nie może być wykorzystywany do działań o charakterze politycznym, religijnym, bądź dyskryminującym obywateli o innym światopoglądzie lub kulturze. Będziemy podejmować działania kierując się wyłącznie dobrem lokalnej społeczności widzianej jako wspólnota i jako pojedynczy mieszkańcy. Chcemy stworzyć nowy wizerunek Pragi jako wspaniałej prawobrzeżnej części Warszawy przyjaznej dla jej mieszkańców, inwestorów i turystów. Działania Związku Stowarzyszeń Praskich określone zostały w dwóch otwartych programach: „Zrównoważony rozwój prawobrzeżnej i lewobrzeżnej Warszawy” (tematy urbanistyczno-planistyczne ) i drugi „Krzewienie ducha patriotyzmu, poczucia wspólnoty i przedsiębiorczości w społeczności Pragi” nastawiony na stworzenie wspólnoty obywatelskiej społeczności Pragi. 

Jesteśmy na facebooku