W tym miejscu znajdą się wszystkie  materiały dotyczące obrony Muzeum Warszawskiej Pragi 

LIST OTWARTY DO LUDZI DOBREJ WOLI, KTÓRYM PRAGA NIE JEST OBOJĘTNA

Po przeczytaniu artykułu na stronie portalu twoja-praga.pl ( http://www.twoja-praga.pl/info/informacje/3090.html ) o wywożeniu pamiątek do magazynów centralnych jestem pełen obaw co do dalszych losów wyczekiwanego przez Prażan Muzeum Pragi. Myślę, że działania takie są upokarzające dla mieszkańców naszej Pragi. Dzieląc się pamiątkami i wspomnieniami a jestem jednym z darczyńców, czyniłem to z myślą, że pamiątki i wspomnienia pozostaną na terenie dzielnicy i będą przede wszystkim służyły mieszkańcom prawego brzegu Wisły. Entuzjazm, jaki towarzyszył akcjom zbierania pamiątek był możliwy tylko dlatego, że mieliśmy nadzieje na pierwsze z prawdziwego zdarzenia muzeum po prawej stronie rzeki. Dzisiaj ta nadzieja jest nam odbierana. Czekając na otwarcie naszego muzeum - podkreślam NASZEGO MUZEUM PRAGI, a nie ogólnomiejskiego czy jak kto woli Historycznego miasta Warszawy, jesteśmy systematycznie wystawiani na próbę czasu poprzez przesuwanie terminów oddania budynków i rozpoczęcia działalności w stałej siedzibie. Zbiórka i zgromadzenie eksponatów stanowiących często pamiątki rodzinne było możliwe tylko dla tego, że Praga z działań wojennych wyszła w miarę obronną ręką i dzięki temu w domach mieszkańców pozostało to, co stanowi dzisiaj zbiór wywożony z naszej dzielnicy. Myślę, że decyzję o wywiezieniu zbiorów z naszej dzielnicy została podjęta przez kogoś, komu obce jest pojęcie patriotyzmu lokalnego i szacunku dla mieszkańców Pragi. Ja osobiście czuję się okradziony ze swoich wspomnień, które podarowałem Muzeum Pragi a nie Muzeum Warszawy.
Apeluję, do tych, którzy podjęli taką decyzję, aby pamiątki, które stanowią dar serca dla Muzeum Pragi pozostały na terenie naszej dzielnicy i służyły przede wszystkim społeczności lokalnej. Wywiezienie pamiątek może sugerować, że Muzeum Pragi zanim otrzyma stałą siedzibę będzie zlikwidowane.
Jacek Natorff mieszkaniec warszawskiej Pragi.
Warszawa 11 kwietnia 2013r.

-------------------------------------------

Poniżej zamieszczamy dwa pisma wysłane do Dyrekcji Muzeum Historycznego na skutek niepokojacych sygnałów dotyczących planowanej reorganizacji, która dotknąć ma także oddział praski, czyli Muzeum Warszawskiej Pragi.

Sz. Pani Ewa Nekanda-Trepka

Dyr. Muzeum Historycznego M. Warszawy

W związku z objęciem przez Panią stanowiska Dyrektora Muzeum Historycznego m.Warszawy zwracamy się z prośbą o przesłanie informacji o aktualnych planach nowego Pani zespołu dla Muzeum Warszawskiej Pragi.

Czy dotychczasowe plany zostały utrzymane i ich realizacja będzie kontynuowana czy są przewidywane jakieś zmiany? Jeżeli są nowe plany prosimy o poinformowanie nas możliwie szczegółowo o zakresie przygotowywanych zmian w obszarze inwestycji, ekspozycji i organizacji.

Nasze email ma zgodnie z ustawą charakter wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Wyczerpującej odpowiedzi oczekujemy w terminie zgodnym z ustawą ( art. 13 us 1).

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Związek Stowarzyszeń Praskich

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSz. Pani Ewa Nekanda-Trepka

Dyr. Muzeum Historycznego M. Warszawy

Zapowiadane przez nowe kierownictwo MHW zmiany w organizacji i strukturze również w MWP budzą nasze zaniepokojenie ze względu na brak jasności w kwestii statusu i kompetencji dotychczasowego zespołu. Zaproponowane w nowym projekcie Regulaminu MHW utworzenie funkcji koordynatora w MWP jest naszym zdaniem niepotrzebnym marnowaniem społecznych pieniędzy i wprowadzaniem chaosu organizacyjnego do dobrze pracującego zespołu, który sprawnie realizuje wszystkie działania.

Muzeum MWP działa z powodzeniem od kilku lat, mimo braku siedziby i niedostatku środków finansowych. Zespół zaskarbił sobie duże zaufanie Mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy, dzięki otwartości, profesjonalizmowi i zaangażowaniu. Pod tym względem jest przeciwieństwem centrali MHW. Nie mamy do dotychczasowej działalności zespołu MWP żadnych zastrzeżeń.

MWP zajmując się dokumentowaniem spuścizny historycznej praktycznie całej prawobrzeżnej Warszawy, pełni jednocześnie ważną funkcję kulturalną i społeczną. Choćby z tego powodu potrzebuje pełnej samodzielności działania, co naszym zdaniem koniecznie powinno znaleźć odzwierciedlenie w nowym statucie.

Przypominamy, że jako urzędnicy jesteście Państwo Służbą Publiczną, która ma dobrze służyć Obywatelom. Dlatego pomysły zmian powinny być z Obywatelami konsultowane i przez nich akceptowane przed wprowadzeniem.

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Związek Stowarzyszeń Praskich