Bulwersująca jest sprawa remontu zabytkowego budynku szkolnego przy ul. Otwockiej 3 prowadzonego na zlecenie Urzędu Dzielnicy Praga Północ. W ramach prowadzonej "modernizacji" usunięto oryginalne historyczne ogrodzenie od strony frontu budynku oraz od strony ul. Łochowskiej i zastąpiono je nowym ogrodzeniem, zupełnie nie pasującym do układu architektonicznego budynku, ani do zachowanej części historycznego ogrodzenia. Drzwi frontowe wymieniono na tandetne drzwi z profili aluminiowych. Zniszczono w ten sposób całą symetrię zespołu budynków, stanowiącą jego podstawowe założenie architektoniczne. Niestety Stołeczny Konserwator Zabytków jest wobec tych praktyk jak dotąd bezradny, gdyż zespół budynków szkolnych z lat 30-tych XX w. przy ul. Otwockiej 3 nie został wpisany do rejestru zabytków, mimo takiej rekomendacji przygotowanej przez autorów zaleceń ochrony konserwatorskiej do projektu planu zagospodarowania przestrzennego Michałowa i Szmulowizny Wschodniej. Mimo wszystko zdumiewa indolencja i brak szacunku dla wartości architektonicznej i historycznej tego obiektu wykazywana przez urzędników naszej Dzielnicy, odpowiedzialnych za przeprowadzenie remontu. 
Było nie było w tych budynkach mieścił się przez kilka powojennych lat Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Tomasz Peszke Praske Stowarzyszenie Mieszkańców "Michałów"Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców ,,MICHAŁÓW” 
Do: Pan Piotr Brabander Stołeczny Konserwator Zabyków 
ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa

Niniejszym zwracamy się do Pana z wnioskiem o pilną interwencję u właściwych organów Dzielnicy Praga Północ Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, na której zlecenie prowadzona jest modernizacja jednego z budynków szkolnych i jego otoczenia wchodzącego w skład historycznego zespołu budynków szkolnych przy ul. Otwockiej 3. Prowadzona modernizacja doprowadziła już w chwili obecnej do istotnej utraty wartości historycznej i architektonicznej obiektu poprzez: 
- zniszczenie założenia architektonicznego polegającego na ścisłej symetrii układu frontowego budynków od strony ul. Otwockiej oraz symetrii układu bocznego budynków od strony ul. Siedleckiej i Łochowskiej,
- demontaż historycznego ogrodzenia remontowanego budynku od strony ul. Otwockiej i zastąpienie go nowym ogrodzeniem, ignorującym symetryczność wyglądu fasady zespołu budynków od strony ul. Otwockiej oraz zakłócającym widoczność bryły budynku, 
- demontaż historycznego ogrodzenia od strony ul. Łochowskiej i zastąpienie go ogrodzeniem nie pasującym wysokością i formą do zachowanego symetrycznie od strony ul. Siedleckiej ogrodzenia historycznego, 
- zastąpienie drzwi drewnianych w remontowanym budynku nowoczesnymi, najprostszymi drzwiami z profili aluminiowych, w kolorystyce ignorującej historyczny wygląd budynków i symetrię fasady budynków od strony ul. Otwockiej,
- próbę zmiany kolorystyki elewacji remontowanego budynku z piaskowej na szarą. 

Uważamy, że zespół budynków szkolnych o dużej wartości architektonicznej, z którym wiążą się ważne wydarzenia z dziejów Warszawy – tu mieścił się przez pierwsze lata po II Wojnie Światowej Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – zasługuje na większą ochronę konserwatorską, a prowadzony remont powinien chociaż w podstawowym stopniu uwzględniać zachowanie walorów architektonicznych i historycznych obiektu. Tymczasem efekty prowadzonego remontu wskazują na kompletne lekceważenie tych wartości przez inwestora i wykonawcy remontu. Jest to tym bardziej bulwersujące, że modernizacja budynku prowadzona jest przez dzielnicowy Urząd m.st. Warszawy. Dla zilustrowania problemu przesyłamy dokumentację fotograficzną.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na nasz wniosek w formie mailowej.


_________________________________________


Związek Stowarzyszeń Praskich
ul. Ząbkowska 27/31, 00-987 Warszawa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.zwiazekpraski.pl

Warszawa 11.03.2012 r. 

Szanowny Pan Jarosław Sarna 
Wiceburmistrz Dzielnicy Praga Północ 

W związku z remontem budynku szkolnego i jego otoczenia przy ul. Otwockiej 3 zwracamy się do Pana, jako Wiceburmistrza odpowiedzialnego za remont o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. (Dla jasności sprawy proszę o udzielanie odpowiedzi na każde pytanie osobno.)

1. Kto i dlaczego podjął decyzję o demontażu historycznego ogrodzenia budynku od strony ul. Otwockiej i od strony ul. Łochowskiej? Ogrodzenie to było w dobrym stanie wymagało wyłącznie konserwacji oraz remontu podmurówki. Świadczy o tym stan takiego samego ogrodzenia historycznego zachowanego przy drugim budynku. 
2. Co stało się ze zdemontowanym ogrodzeniem od strony ul. Otwockiej? Jakie są zapisy w tej sprawie w dokumentacji powykonawczej – np. w dzienniku budowy?
3. Jeżeli ogrodzenie zostało skradzione, to czy odpowiedzialni za remont urzędnicy UD zgłosili fakt kradzieży na Policję? Jeżeli tego nie zrobili, to dlaczego?
4. Czy planuje się usunięcie nowo postawionego ogrodzenia, zgodnie z sugestią zawartą w piśmie Stołecznego Konserwatora Zabytków:„ze względu na zbyt agresywną i ahistoryczną formę tego ogrodzenia w opinii organu konserwatorskiego właściwa pod względem konserwatorskim byłaby jego rozbiórka i ponowna realizacja we właściwej formie powtarzającej charakter zachowanych fragmentów ogrodzenia historycznego”? 
5. Czy planuje się odtworzenie ogrodzenia w formie historycznej? 
6. Jeżeli ogrodzenie zostanie odtworzone w formie historycznej zgodnej z wymaganiami SKZ, kto zostanie obciążony kosztami postawienia nowego ogrodzenia?

Proszę o udzielenie odpowiedzi formie pisemnej i mailowej. 

z poważaniem 

Antoni T. Dąbrowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Związek Stowarzyszeń Praskich 


Do wiadomości: 
1. Piotr Zalewski Burmistrz Dzielnicy Praga Północ 
2. Katarzyna Łęgiewicz Wiceburmistrz Dzielnicy Praga Północ
3. Prezydium DKDS
4. Radni Rady Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 

_____________________________________


Związek Stowarzyszeń Praskich
ul. Jagiellońska 88 p.205, 00-992 Warszawa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.zwiazekpraski.pl

Warszawa 25.06.2012 r. 
Szanowny Pan Jarosław Sarna 
Wiceburmistrz Dzielnicy Praga Północ 

Dotyczy: remontu budynku szkolnego i jego otoczenia przy ul. Otwockiej 3

W dniu 12.03.2012 r przekazałem pismo z pytaniami w sprawie remontu budynku przy ul. Otwockiej 3 . W dniu 10.05.2012 r zostało przekazane następne pismo podpisane przez kilka organizacji informujące, że Pana pismo z 30.03.2012 r. nie zawierało wystarczających wyjaśnień na pismo z 12.03.2012 r. Na pismo z dnia 10.05.2012 r. do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Nie odpowiadanie na pisma jest przejawem braku szacunku urzędnika dla Mieszkańców, ale w tym przypadku ma miejsce również nieprzestrzeganie obowiązujących urzędnika „paragrafów”.
Oba skierowane do Pana pisma miały zgodnie z ustawą charakter wniosków o udostępnienie informacji publicznej i wyczerpujące odpowiedzi powinniśmy otrzymać w terminie zgodnym z ustawą ( art. 13 us 1).
Oczekujemy przesłania emailem i w wersji pisemnej pocztą, wyczerpujących odpowiedzi na oba pisma do dnia 29.06.2012 r . 

z poważaniem 

Antoni T. Dąbrowski
Związek Stowarzyszeń Praskich


Do wiadomości: 
1. Marek Borowski Senator RP
2. Piotr Zalewski Burmistrz Dzielnicy Praga Północ 
3. Tomasz Peszke Stowarzyszenie Mieszkańców Michałów 
4. Jan Kubicki Komitet Podwórkowy Mieszkańców ul. Brzeska 17a
5. Łukasz Piekarczyk Komitet Podwórkowy Mieszkańców ul. Łochowska 37
6. DKDS
7. Radni Rady Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy